1. Nikhil Kanekal

 2. Parul Sharma

 3. Preeti Raghunath

 4. Puneeth Nagaraj

 5. Pushan Dwivedi

 6. Rahul Gullaiya

 7. Siddharth Manohar

 8. Shalini Kashyap

 9. Shuchita Thapar

 10. Sowmya Karun

 11. Surjeet Kaur

 12. Ujwala Uppaluri

 13. Aarti Bhavana

 14. Aditya Singh Chawla

 15. Arpita Biswas

 16. Arun Mohan Sukumar

 17. Chitra Laxman

 18. Faiza Rahman

 19. Gangesh Varma

 20. Joshita Pai

 21. Kasturika Kaumudi Das

 22. Kritika Bhardwaj

 23. Manish

 24. Nakul Nayak

View on Facebook